iPaaS

Prawdopodobnie słyszałeś już o oprogramowaniu jako usłudze, inaczej nazywanym SaaS. Czy słyszałeś o Platformie Integracyjnej jako usłudze (iPaaS) lub o Platformie Integracyjnej dla przedsiębiorstw jako usłudze (eiPaaS)? A może o Centrum Integracji Cyfrowej (DIH)?

Dlaczego iPaaS?

Prawdopodobnie słyszałeś już o oprogramowaniu jako usłudze, inaczej nazywanym SaaS.

Firmy SaaS sprzedają oprogramowanie dla użytkowników w formie subskrypcji. Wraz z subskrypcją wydawca oprogramowania zapewnia pomoc techniczną, obsługę klienta i nieustannie wdraża ulepszenia aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z oprogramowania.

Organizacje rzadko używają tylko jednego typu oprogramowania aby zaspokoić swoje potrzeby. Często zdarza się, że firmy znajdują pewne narzędzie tutaj, inną wtyczkę tam i łączą różne elementy układanki dopóki nie powstanie szczególny obraz IT, który odzwierciedla potrzeby biznesowe i pozwala na wspieranie i rozwój działalności.

Z biznesowego punktu widzenia dodawanie nowych narzędzi do istniejącego oprogramowania jest kosztowne. Wciąż zwiększający się popyt, sprawia, że zaspokojenie wszystkich potrzeb IT z użyciem jednego systemu/dostawcy jest coraz trudniejsze.

Co dzieje się gdy posiadamy zróżnicowane systemy funkcjonujące w rozproszonym modelu, które są kluczowe dla Twojego biznesu? Stajesz się ofiarą utraty danych, niejednoznacznych informacji i problemów operacyjnych na fundamentalnym poziomie działania przedsiębiorstwa.

Idąc za oczekiwaniami konsumentów, znaleźliśmy rozwiązanie na problemy wynikające z używania dziesiątek różnych systemów w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych i postrzegania IT jako jedności.

Czym jest iPaaS

Platforma do integracji jako usługa - (iPaaS) jest nowoczesnym oprogramowaniem integracyjnym. iPaaS daje organizacjom nieograniczony potencjał do rozwoju i połaczenia różnych rozwiązań IT w obrębie jednej organizacji. Wraz z zwiększającą się ilością usług chmurowych iPaaS staje się niezbędny w każdym modelu biznesowym nowoczesnego IT.

Większość firm funkcjonuje w obrębie różnych systemów. Najczęściej dywersyfikacja zdaża się to pomiędzy obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa takimi jak sprzedaż, marketing, księgowość lub innymi.

iPaaS pozwala firmie na poszerzenie działalności bez potrzeby poszerzania istniejących serwisów o nowe funkcjonalności. Zamiast tego dołączy inne, istniejące oprogramowanie, które już spełnia potrzebne potrzeby, zapewniąc jednocześnie natychmiastowe i bezproblemowe wdrożenie dla klienta.

frends jako iPaaS dla przedsiębiorstw i korporacji

Oprogramowanie frends jest zaprojektowane do wykorzystania w scenariuszach integracji usług w chmurze (CSI), integracji aplikacji z aplikacjami (A2A), integracji między przedsiębiorstwami (B2B) oraz, coraz częściej, do integracji aplikacji mobilnych (MAI) i scenariuszy integracji IoT. transparent low-code Dzięki frends możesz opracowywać, wdrażać, wykonywać, zarządzać i monitorować integracje, które łączą wiele systemów końcowych, w różnych modelach wdrażania - lokalnie, w chmurze i hybrydowo - tak aby mogły ze sobą współpracować i dostarczać Twojej firmie najlepsze doświadczenie z działem IT.

frends enterprise iPaaS jest przeznaczony do obsługi projektów integracyjnych klasy biznesowej wymagających:

 • Nieustannej dostępności
 • Odzyskiwania po awarii (HA/DR)
 • Bezpieczeństwa i ochrony danych
 • Umowy dotyczącej poziomu usług (SLA)
 • Ciągłego wsparcia technicznego od dostawcy oprogramowania

Najnowocześniejsza platforma integracji usług umożliwia między innymi:

 • Zarządzanie transferem plików (MFT)
 • Mapowanie danych
 • Planowanie zadań i harmonogramów
 • Rozwój i hostowanie własnych API
 • Skalowanie API i konteneryzację procesów
 • Architekturę micro i mini serwisów, niezwiązanych i luźno powiązanych
 • Zarządzanie API
 • Rozwój i hostowanie otwartych interfejsów (Open API)
 • Automatyzację procesów biznesowych (przepływy pracy - zgodne z notacją bpmn)
 • RPA i kontrolowanie robotyzacji jako część procesu (wedle zasady BPA przed RPA)
 • Inteligentną automatyzację procesów inaczej hiperautomatyzację: Hiperautomatyzacja
 • Funkcjonowanie jako Centrum Integracji Cyfrowej (DIH - Digital Integration Hub), aby zapewnić digitalizację z starszymi systemami

frends jako Centrum Integracji Cyfrowej (DIH - Digital Integration Hub)

Centrum integracji cyfrowej (DIH) to podstawa cyfryzacji. DIH sprawia, że wszystkie funkcje biznesowe i dane, które istnieją w Twoich systemach, są dostępne do wykorzystania w każdym przypadku digitalizacji.

Centrum integracji cyfrowej łączy starsze systemy biznesowe za pomocą licznych złączy - adapterów specyficznych dla aplikacji. Adapter scala i łączy dane, a następnie publikuje je w Twoich rozwiązaniach IT poprzez API. Używanie samego API aplikacji bez użycia DPI tworzy ogromny problem. Starsze systemy nigdy nie mają szansy wytrzymać tempa i ilości żądań, które ten zwykłe API będzie obsługiwać. Co może skutecznie sparaliżować oprogramowanie poprzez zbytnie przeciążenie jego interfejsów.

Odpowiedź jest prosta - umieśćmy między nimi pośredni superszybki magazyn danych. Wymagane dane biznesowe ze starszych systemów mogą być w ten sposób pobierane i przygotowywane do superszybkiej i skalowalnej pamięci masowej. Centrum integracji cyfrowej i opublikowane przez niego API będą wykorzystywać tę pamięć do odczytywania i zapisywania danych biznesowych. Gdy frends eipaas jest używany jako centrum integracji cyfrowej, nawet interfejsy API można skalować w ramach konteneryzacji, jeśli obciążenie stanie się wyjątkowo duże.

Centrum integracji cyfrowej wymaga funkcji, które frends ma wbudowane. Musi mieć funkcje umożliwiające połączenie z każdym systemem; publikacji i skalowania interfejsów API i możliwość korzystania z superszybkiego pośredniego magazynu danych.

frends enterprise ipaas to zatem także centrum integracji cyfrowej, używające podejścia low-code.

Integracja jako usługa (IaaS)

Sam iPaaS jest usługą, która zapewnia SLA na poziomie produktu. Usługi pokrewne, takie jak wsparcie związane z SLA i opracowywanie rozwiązań, mogą być traktowane jako jeden produkt dla klienta. W ten sposób możecie zlecić wszystkie problemy związane z integracją do dostawcy eipaas, czym również się zajmujemy w obrębie wsparcia frends.

-> Wdrażaj wszędzie z iPaaS -> Hiperautomatyzuj wszystko -> Monitoruj wszystkie systemy

Co sprawia, że frends eiPaaS jest wyjątkowe?

frends eipaas ma cechy i kombinację funkcji, których nie zawierają żadne inne platformy. frends używają standardowej notacji (BPMN2.0) do aranżacji procesów biznesowych z użyciem low-code. Niezależnie od tego, czy proces jest wywołaniem interfejsu API, które trwa 50 ms, czy długotrwałym procesem od zamówienia do faktury. Pracownicy używają tej samej standardowej notacji wizualnej w obu przypadkach. Frends eipaas w wyjątkowy sposób łączy automatyzację procesów niskokodowych z RPA i sztuczną inteligencją, aby umożliwić zautomatyzowanym procesom podejmowanie decyzji, do których wcześniej zmuszano ludzi. W połączeniu z możliwościami integracyjnymi, rezultatem jest najnowocześniejsza platforma dla wszystkich wymagań API, RPA, programowania i zarządzania API. frends może być używany w każdym środowisku, ponieważ jego architektura hybrydowa obsługuje konteneryzację. Zwykle powolne zaplecze nie jest w stanie obsłużyć obciążenia, które może zaspokoić skalowalna platforma. Przechowywanie danych w pamięci między szybkimi interfejsami API za pomocą frends, a wolniejszymi systemami na zapleczu rozwiązuje problemy obciążeniowe. Starsze systemy mogą działać jako fundament dla digitalizacji. Tworzenie interfejsów API z buforowaniem to coś, co firma Gartner nazywa używaniem DPI w obszarze IT. Centrum Integracji Cyfrowej.

share

related articles

related customer articles

Book a demo meeting (30 minutes) with our integration consultant to learn more about iPaaS as a solution and how it can help your business case.

No time for a meeting?

Explore Frends eiPaaS in your free time for 30 days by getting Frends trial. Full capabilities and no credit card required