03.02

Frends Enterprise iPaaS – Lägre kostnader och högre produktivitet i arbetet med Integrationer och Automation

10:00-10:40 GMT+0

03.02

Frends Enterprise iPaaS – Lägre kostnader och högre produktivitet i arbetet med Integrationer och Automation

10:00-10:40 GMT+0

speakers

overview

En introduktion av Frends Enterprise iPaaS (Integration Platform as a Service) som ett skandinaviskt alternativ till de globala iPaaS leverantörerna. Vi identifierar hur Frends gör det möjligt för användare att sänka kostander och öka produktivitet i utveckling och förvaltning av integrationer, automation och API. Vi visar sedan hur de olika funktionerna i Frends bidrar till detta och ger exempel från våra kunder. Det hela avslutas med en demo av plattformen och Q&A.

share

watch the webinar

agenda

Vad är Frends Enterprise IPaaS och vad är värdet vi levererar till våra användare?
Distribuerad arkitektur för skalbarhet och sömlös hybrid integrationsförmåga
Utveckling och dokumentation i Low-code för högre produktivitet och bättre förmåga till samarbete mellan tekniska och icke-tekniska medarbetare
Skapa, publicera och hantera API för modern arkitektur
Kopplingar & Tasks för obegränsade möjligheter
Utveckla själv eller ta vår hjälp (Frends professional services)
Demo
Vad är Frends Enterprise IPaaS och vad är värdet vi levererar till våra användare?
Distribuerad arkitektur för skalbarhet och sömlös hybrid integrationsförmåga
Utveckling och dokumentation i Low-code för högre produktivitet och bättre förmåga till samarbete mellan tekniska och icke-tekniska medarbetare
Skapa, publicera och hantera API för modern arkitektur
Kopplingar & Tasks för obegränsade möjligheter
Utveckla själv eller ta vår hjälp (Frends professional services)
Demo

"Med Frends har vi lyckats spara 10 000 kronor bara den första månaden i administrationskostnader och det finns ytterligare besparingar att vänta. På sikt innebär det att vi kan fokusera ännu mer på de många intressanta funktioner som Frends erbjuder, och successivt rulla ut det inom kommunen."

Systemutvecklare på Östersunds kommun

Jonathan Kennås

"Vi valde Frends och HiQ då de kunde erbjuda en snabb och komplett tjänst för integration som vi kan växa långsiktigt med avslutar."

CIO på Bring Frigo

Robert Schuman

"Frends har uppfyllt alla våra förväntningar. Med hjälp av Frends integrationsplattform kan vi säkerställa en sömlös och säker koppling mellan våra olika IT-komponenter och det skapar en större flexibilitet för oss. Det känns också tryggt och smidigt att Frends har personal på plats i Stockholm och att de använder sig av beprövad teknik."

CIO/CDO på Kulturhuset Stadsteatern

Andreas Eriksson