01.09

Introduktion till integration & automation med frends iPaaS

09:00-09:40 GMT+0

01.09

Introduktion till integration & automation med frends iPaaS

09:00-09:40 GMT+0

speakers

overview

Upptäck kraften i modern integration och automation

Frends IPaaS är en modern integrationsplattform som är byggd för att hantera dagens utmaningar inom integration & automation, oberoende var de involverade systemen finns. I detta webinar introducerar vi frends iPaaS och dess fördelar mot de krav som ställs på moderna integrationslandskap.

Vi ger konkreta exempel på hur våra kunder, både från den offentliga och privata sektorn, framgångsrikt använder frends iPaaS för att skapa mervärde för sina verksamheter. Avslutningsvis kommer vi att ge en demo av plattformen och möjligheten att få svar på era frågor.

share

watch the webinar

agenda

Introduktion till frends iPaaS för integration & automation
Exempel på hur våra kunder skapar värde med iPaaS
Demo
Frågor & svar
Introduktion till frends iPaaS för integration & automation
Exempel på hur våra kunder skapar värde med iPaaS
Demo
Frågor & svar

“Vi märker att fler och fler kunder efterfrågar att få se sin data och nu med Frends iPasS-lösning känner vi oss trygga med att uppfylla kunders krav och behov samt att det är hög kvalitet på den data vi delar. Det här är det bästa med Frends, möjligheten för oss att tillgängliggöra vår data för kunderna."

Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Service

Jan Heggen

"Med hjälp av Frends kan vi modernisera med minimal kundpåverkan, det blir mycket bättre för våra kunder utan att de behöver göra speciellt mycket. Vi känner oss trygga med både teamet och plattformen på Frends och ser fram emot vad framtiden bär med sig"

CIO på KGK

Johan Haack

"Med Frends har vi lyckats spara 10 000 kronor bara den första månaden i administrationskostnader och det finns ytterligare besparingar att vänta. På sikt innebär det att vi kan fokusera ännu mer på de många intressanta funktioner som Frends erbjuder, och successivt rulla ut det inom kommunen."

Systemutvecklare på Östersunds kommun

Jonathan Kennås