22.10

Hybrid-integrationer & Automation: Frends möjliggör er resa till molnet

09:00-09:30 GMT+0

22.10

Hybrid-integrationer & Automation: Frends möjliggör er resa till molnet

09:00-09:30 GMT+0

speakers

overview

Registration is closed. Sign up to request a recording.

I detta webinar beskriver vi hur Frends integrationsplattform är väl lämpad för att hantera integration, automation och API sömlöst över hybrida systemlandskap. Vi berättar om faktiska projekt vi utfört för kunder runt migrering av ERP till molnet och avslutar med ett Demo av Frendsplattformen.

share

watch the webinar

agenda

Introduktion till Frends
Frends distribuerade arkitektur möjliggör hybrid integration & automation
Några exempel från våra kunder
Demo
Q&A
Introduktion till Frends
Frends distribuerade arkitektur möjliggör hybrid integration & automation
Några exempel från våra kunder
Demo
Q&A

De flesta verksamheter idag använder molnet på något sätt. Resan till molnet ser annorlunda ut för olika verksamheter och medan vissa bara har börjat använda enstaka SaaS tjänster så har andra kommit mycket längre och börjat flytta system och funktioner till plattformar som Azure, AWS, Google eller andra molnleverantörers plattformar.

Hur man än väljer att hantera sin resa till molnet kommer det finnas utmaningar i hur man skall hantera integrationer och automation i de hybrida landskap som uppstår när vissa system ligger på egna datacenter och andra i molnet.