28.08

Frends - snabbare och enklare integration och utveckling av nya digitala tjänster för offentlig sektor (med Karlskrona Kommun)

09:00-09:45 GMT+0

28.08

Frends - snabbare och enklare integration och utveckling av nya digitala tjänster för offentlig sektor (med Karlskrona Kommun)

09:00-09:45 GMT+0

speakers

overview

Vi ger en översyn av frends integrationsplattform och exempel på hur den använts inom ett flertal Finska kommuner för att möjliggöra digitalisering. frends är det nordiska alternativet bland en ny generation av Integrationsplattformar (eiPaaS) för enkel integration och utveckling av nya interna och externa digitala tjänster.

Vår gästtalare kommer vara Per-Olav Gramstad, Verksamhetsutvecklare på Karlskrona Kommun som berättar om deras upplevelse med Frends.

share

watch the webinar

agenda

En introduktion till frends
Värdet i att ha en distribuerad arkitektur för integrationer
Per Olav Gramstad från Karlskrona Kommun berättar varför de arbetar med frends och vad de gör i plattformen
Demo
En introduktion till frends
Värdet i att ha en distribuerad arkitektur för integrationer
Per Olav Gramstad från Karlskrona Kommun berättar varför de arbetar med frends och vad de gör i plattformen
Demo

Med Frends kan nya digitala tjänster snabbt tas fram, data-system kan snabbt kopplas ihop med integrationer och många tidsödande processer kan automatiseras. Detta har hos våra många kunder inom kommun och landsting gjort stor nytta för bl.a. skola, förskola, transport, sjukvård, administration och medborgartjänster.

"The investigation of possible disturbances has been streamlined. Before, problem-solving was challenging. Nowadays we do not have to look where the problem lies, and we can take immediate corrective action."

CIO at Lohja City / Lojo Stad

Mikael Puusa

"With Frends we are able to operate and understand everything without technical knowledge."

Head of Integration at Aalto University

Patrick Maltusch