01.10

Varför skall en kommun överväga att komplettera/ersätta befintliga integrationsplattformar med en modern plattform som Frends

08:30-09:30 GMT+0

01.10

Varför skall en kommun överväga att komplettera/ersätta befintliga integrationsplattformar med en modern plattform som Frends

08:30-09:30 GMT+0

speakers

overview

Registration is closed. Request a recording.

I det här webinaret går vi igenom hur en modern integrationsplattform som Frends är ett alternativ till de plattformar som idag vanligtvis används inom kommuner. Detta webinar är uppdelat i en konceptuell och en teknisk del.

Under de första 20 minuterna går vi igenom Frends-plattformen och funktionerna som gör plattformen relevant för kommuner och andra offentliga verksamheter och varför man skall fundera på att komplettera/ersätta sina existerande integrationsplattformar. Vi tar exempel från kommunkunder vi arbetar med i Sverige och Finland och går igenom licensmodellen.

Under resterande 40 minuter gör vi en teknisk genomgång där vi demonstrerar Frends-plattformens funktionalitet från en kommuns perspektiv. Vi ger exempel från utveckling som gjorts av våra kommunkunder i Sverige och Finland för bland annat öppna API, e-tjänster och automation av administrativa processer och visar från ett tekniskt perspektiv varför det kan vara en bra ide att komplettera/ersätta existerande integrationer med en modern integrationsplattform som Frends.

share

watch the webinar

agenda

Introduktion till Frends integrationsplattform
Frends för kommuner
Exempel från finska och svenska kommunkunder
Licensmodell och datakontroll
Frendsplattformen (en teknisk översyn)
Frends som komplement/ersättning till existerande integrationsplattformar
Öppna API och e-tjänster med Frends
Processautomation
Roadmap
Introduktion till Frends integrationsplattform
Frends för kommuner
Exempel från finska och svenska kommunkunder
Licensmodell och datakontroll
Frendsplattformen (en teknisk översyn)
Frends som komplement/ersättning till existerande integrationsplattformar
Öppna API och e-tjänster med Frends
Processautomation
Roadmap