Frends guldpartner på KommITS Digitaliseringsdagar i Sundsvall

Frends är guldpartner på KommITS Digitaliseringsdagar i Sundsvall 8 – 10 maj. KommITS anordnas två gånger årligen och temat i maj syftar till att skapa gemensamma förutsättningar för digitalisering.

Sandra Siljestedt

27.04.2023

Sandra Siljestedt

Marketing Manager at Frends Sweden

Frends är guldpartner på KommITS Digitaliseringsdagar i Sundsvall 8 – 10 maj. KommITS anordnas två gånger årligen och temat i maj syftar till att skapa gemensamma förutsättningar för digitalisering av välfärden på ett effektivare, snabbare och smartare sätt.

En av de stora potentialerna med digitaliseringen av offentlig förvaltning, enligt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), ligger i att kunna dela gemensamma lösningar, där störst nytta kan uppnås när system fungerar tillsammans eller när lösningar kan återanvändas och data kan delas mellan aktörer. Flera svenska kommuner har valt att flytta över sina integrationer till snabbväxande Frends iPaaS. Hur kommunerna använder sig av plattformen varierar, det kan till exempel handla om intern hantering av personal, löneutbetalningar, ansökningar om bygglov eller automatiseringar inom utbildningssektorn. Frends har även utvecklat ett bibliotek av integrationer så att kommuner ska kunna ta hjälp av varandra med att sprida färdiga lösningar.

Frends iPaaS är guldpartner på KommITS Digitaliseringsdagar i Sundsvall 8 – 10 maj. Tomas Beijar, Technical Sales Manager på Frends, kommer även att anordna ett talarpass tillsammans med Östersunds kommun om hur Östersund framtidssäkrar sin integrationslösning.

"Frends iPaaS kan hjälpa kommuner att effektivisera och modernisera sina digitaliseringsresor. Vårt bibliotek för kommuner, som är en samling av färdiga integrationer så att kommuner kan sprida lösningar och hjälpa varandra, är något som sparar både tid och pengar. Dessutom innebär vårt geografiska läge att vi har en lokal närvaro och finns nära tillhands när kommunerna behöver hjälp. Vi ser fram emot att prata vidare om detta på KommITS, tillsammans med Östersunds kommun," säger Tomas Beijar, Technical Sales Manager på frends.

"Vi är glada att vara en del av KommITS tillsammans med Frends iPaaS. Tack vare att vi nu har en mer modern integrationsplattform på plats leder det till att vi är en mer digitaliserad kommun och att vi kan erbjuda våra invånare ännu fler digitaliserade tjänster. Frends innebär mer flexibilitet än tidigare och kan underlätta för verksamheten, vilket är väldigt värdefullt," säger David Hällgren, Teamchef IT på Östersunds kommun.

Temat för KommITS i maj – Kollektiv digitalisering - Möter välfärdens kompetensutmaning – syftar till att skapa gemensamma förutsättningar för digitalisering av välfärden på ett effektivare, snabbare och smartare sätt. I fokus är att tillsammans bemöta välfärdens kompetensutmaning med stöd av digitalisering, att undvika leverantörsinlåsningar, göra sig av med hindrande digitala arv och skapa nya möjliggörande förmågor.

Frends finns i monter G12 på KommITS i Sundsvall.

Om KommITS

KommITS är en användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i Digitaliserings-frågor. Föreningen ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte för alla som jobbar med Digitalisering i kommunerna.

Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) rapport Digitala Sverige 2022

https://www.digg.se/analys-och-uppfoljning/publikationer/publikationer/2023-03-01-digitala-sverige-2022

För mer information, kontakta gärna:

Sandra Siljestedt

Marketing Manager

Frends Sweden

tfn: +46 70-742 42 98

e-post: sandra.siljestedt@frends.com

share

Verwandte Artikel