25.11

Frends kommunforum – Delning av ideer och komponenter för kommuner som använder Frends Enterprise iPaaS

10:00-10:40 GMT+0

25.11

Frends kommunforum – Delning av ideer och komponenter för kommuner som använder Frends Enterprise iPaaS

10:00-10:40 GMT+0

speakers

overview

Varför uppfinna hjulet igen? De systemlandskap och processer som används inom Svenska kommuner ser ofta väldigt lika ut precis som behovet att hitta nya innovativa sätt att erbjuda digitala tjänster till sina invånare. Frends har tillsammans med våra kommunkunder etablerat ett kommunforum för all de kommuner som valt Frends som integrationsplattform. Målet med kommunforumet är att användare smidigt skall kunna dela komponenter och idéer med varandra. I detta webinar visar vi varför Frends Enterprise iPaaS lämpar sig väl till delning av komponenter och ger en introduktion till Frends kommunforum och hur det fungerar.

share

watch the webinar

agenda

Kort introduktion till Frends Enterprise iPaaS
Varför lämpar sig Frends väl till delning av komponenter
Demo av Frends kommunforum
Q&A
Kort introduktion till Frends Enterprise iPaaS
Varför lämpar sig Frends väl till delning av komponenter
Demo av Frends kommunforum
Q&A

"Deras flexibla programvara, som fungerar över tid och som går att bygga egna lösningar i, passar oss perfekt. Vi hade flera olika alternativ av integrationsplattformar att köpa in. Men Frends tilltalar oss mest. En kommun som vi har så otroligt många olika typer av behov och i det passar Frends programvara in perfekt."

IT-Tekniker på Kungsbacka Kommun

Jonas Sjömark

"Frends har uppfyllt alla våra förväntningar. Med hjälp av Frends integrationsplattform kan vi säkerställa en sömlös och säker koppling mellan våra olika IT-komponenter och det skapar en större flexibilitet för oss. Det känns också tryggt och smidigt att Frends har personal på plats i Stockholm och att de använder sig av beprövad teknik."

CIO/CDO på Kulturhuset Stadsteatern

Andreas Eriksson

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår serviceleverans till våra invånare. Ett processbaserat arbetssätt tror jag är en förutsättning för att ta fram hållbara lösningar som förenklar för våra invånare och besökare, plattformen Frends stärker vår förmåga inom detta område.

Kommundirektör på Karlskrona kommun

Carl-Martin Lanér

"We chose Frends because it’s a modern platform that offers a long-term solution to breaking the silos within organizations. We appreciated its hybrid approach, as well as the straightforward and transparent pricing model. In addition, Frends could offer the same functionality in the cloud or on-premise."

Data Management Architect

Johan Åhlén, Helsingborg municipality

"Vi valde mellan flera olika leverantörer, men bestämde oss för Frends eiPaaS då plattformen har allt vi efterfrågar. De har bra funktioner för API-hantering och för att integrera och analysera olika data, samtidigt som de ligger bra till prismässigt i jämförelse med andra plattformar."

Projektledare på Kalmar kommun

Håkan Johansson

"With Frends, we have managed to save 10 000 SEK in just the first month in administration costs, and several additional savings are to come. In the long run, this means that we can focus even more on the many interesting features that Frends offers and gradually roll them out across the municipality. In conclusion, we see Frends as a long-term solution that Östersund aims to work with for many years to come."

System Developer at Östersund Municipality

Jonathan Kennås