Frends iPaaS
hjälper

svenska kommuner i deras digitaliseringsarbete

Kommuninvånare har idag höga förväntningar på att de ska kunna utföra tjänster smidigt och digitalt. Något som gör att kommuner behöver hålla sig uppdaterade för att kunna möta detta. Flera svenska kommuner har valt att flytta över sina integrationer till snabbväxande Frends iPaaS. Frends uppmärksammades nyligen som det enda nordiska bolaget i Gartners Magic Quadrant, och vi hjälper idag kommuner som Helsingborg, Sundbyberg och Östersund att effektivisera och modernisera sina digitaliseringsresor. Vi har idag officiellt kontrakt med 11 kommuner, och utöver det även ett flertal aktörer inom kommunal verksamhet. Frends sticker ut som ett av få skandinaviska iPaaS-alternativ på marknaden, vilket gör vår plattform extra passande för kommuner eller andra verksamheter med höga krav på säkerhet. Frends lokala närvaro gör att vi finns nära tillhands när kommuner behöver hjälp.

Frends effektiviserar för kommuner

På Frends anser vi att integration bör vara en proaktiv, strategisk prioritering som planeras och koordineras i samband med inköp av nya system. Det handlar också om att kvalitetssäkra migrationer från äldre, mer traditionella plattformar och att bistå med en modern plattform av bra kvalitet. Vi har en djup förståelse för kommunernas situation och kan hjälpa dem att förenkla sina digitaliseringsresor och implementera nya system utan omfattande konsulttjänster. Kommuner har också ett behov att prioritera att få bort integrationsskulden, något som hjälper medarbetare i deras dagliga arbete och därmed effektiviserar.

”Frends är en väldigt bra samarbetspartner till oss. De är duktiga på att bjuda in till olika events där de presenterar möjliga lösningar och låter oss träffa deras kunder inom samma område som vi. De uppmuntrar verkligen till att vi ska inspireras av varandra och har till och med startat ett kommunforum där vi kan dela lösningar. Det är väldigt ovanligt och mycket uppskattat! Det märks att det är produkten i sig som är värdefull för Frends, inte konsulttiden."

- Kim Franzén, IT-arkitekt på Älmhults kommun.

Frends Kommunforum

För många kommuner är användarvänlighet och minskade administrationskostnader fördelar med en integrationsplattform. Frends arbetar med ett bibliotek för kommuner som är en samling av färdiga integrationer så att kommuner ska kunna ta hjälp av varandra med att sprida färdiga lösningar mellan kunder, något som sparar både tid och pengar. Frends fortsätter arbetet med att hjälpa kommunerna effektivisera och modernisera sina digitaliseringsresor.

Kolla in Frends Kommunforum på Github

Loading...

Kundreferenser

webinars

04.06

Skala upp orderhanteringen i sälj och inköp med hjälp av AI, få tid över och öka tillväxt med Violet OrderFlow

13:00-14:00 GMT+0

speakers

  • Christian SchreilPartner Manager Sweden

  • Carl ElfvingChief Commercial Officer at Violet AI

register to the webinar

25.11

Frends kommunforum – Delning av ideer och komponenter för kommuner som använder Frends Enterprise iPaaS

10:00-10:40 GMT+0

speakers

  • Håkan SvedbergFrends Sweden for West & South

  • Tomas Beijar Technical Sales Manager, Frends Sweden

watch the webinar

14.10

Den Datadrivna Staden och behovet av ny integrationsplattform för Helsingborgs Stad

09:00-09:40 GMT+0

speakers

  • Håkan SvedbergFrends Sweden for West & South

  • Magnus LindheMagnus Lindhe, Project Manager, Den Datadrivna Staden, Helsingborgs stad

  • Andreas PostlSolution Architect IoT, Helsingborgs stad

  • Simon MelinPedagogisk utvecklare på Pedagogiskt Center, Helsingborgs stad

watch the webinar

Kontakta oss